სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო დროებითი პირადობის მოწმობების გაცემას იწყებს

დღის სიახლეები