ენერგეტიკული ბაზრის ჩამოყალიბება მნიშვნელოვანი რეფორმაა და ამ პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევაა მისი გამჭვირვალობა - ირინა მილორავა
ენერგეტიკული ბაზრის ჩამოყალიბება მნიშვნელოვანი რეფორმაა და ამ პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევაა მისი გამჭვირვალობა - ირინა მილორავა

დღის სიახლეები