ჩვენი ხელისუფლების მიზანია, შექმნას და მუდმივად განავითაროს მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა ეფექტიან დაცვას - ირაკლი ღარიბაშვილი
ჩვენი ხელისუფლების მიზანია, შექმნას და მუდმივად განავითაროს მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა ეფექტიან დაცვას - ირაკლი ღარიბაშვილი

დღის სიახლეები