სიღარიბის გამო ბავშვების ოჯახისგან დაშორება სასამართლომ უკანონოდ ცნო და მორალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით 35 000 ლარი მიაკუთვნა
სიღარიბის გამო ბავშვების ოჯახისგან დაშორება სასამართლომ უკანონოდ ცნო და მორალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით 35 000 ლარი მიაკუთვნა

დღის სიახლეები