აზერბაიჯანის სოფიალური დაცვის ფონდში აღრიცხულ უცხოელთა რაოდენობა გაიზარდა

დღის სიახლეები