გაიხსნა პროგრამა "საზღვრების ერთიანი მართვა სამხრეთ კავკასიაში"
გაიხსნა პროგრამა "საზღვრების ერთიანი მართვა სამხრეთ კავკასიაში"

დღის სიახლეები