ძალაში შევიდა ახალი კანონი ,,დიპლომატიური სამსახურის შესახებ"

დღის სიახლეები