5 სექტემბრის მდგომარეობით, სახელმწიფო ღვინის საწარმოს მიერ გადამუშავებულია 1 050 ტონა დაზიანებული ყურძენი - სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
5 სექტემბრის მდგომარეობით, სახელმწიფო ღვინის საწარმოს მიერ გადამუშავებულია 1 050 ტონა დაზიანებული ყურძენი - სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

დღის სიახლეები