გურია მსოფლიოს ბუნებრივი მემკვიდრეობის ნაწილად იქცა - ჩვენი ჭარბტენიანი ტერიტორიები UNESCO-ს ბუნებრივი მემკვიდრეობის სიაში შევიდა - ლევან დავითაშვილი
გურია მსოფლიოს ბუნებრივი მემკვიდრეობის ნაწილად იქცა - ჩვენი ჭარბტენიანი ტერიტორიები UNESCO-ს ბუნებრივი მემკვიდრეობის სიაში შევიდა - ლევან დავითაშვილი

დღის სიახლეები