მექანიზაციის სერვისცენტრების წარმომადგენლებისთვის ბიზნესტრენინგი ჩატარდება

დღის სიახლეები