ვადაგადაცილებული სასესხო დავალიანების კანონმდებლობით გათვალისწინებული რეგულაცია დაიხვეწება

დღის სიახლეები