სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზება ელექტრონული აუქციონით გახდება შესაძლებელი

დღის სიახლეები