სს 'ვიმპელკომის' ორგანიზაციულ სტრუქტურაში ცვლილებებია

დღის სიახლეები