რამდენად სწორად ვიყენებთ მონაცემებს და ვზომავთ თუ არა ტურიზმის მდგრად განვითარებას საქართველოში?
რამდენად სწორად ვიყენებთ მონაცემებს და ვზომავთ თუ არა ტურიზმის მდგრად განვითარებას საქართველოში?

დღის სიახლეები