გემზე მყოფი მეზღვაურების ყველა დოკუმენტს მოქმედების ვადა ავტომატურად გაუგრძელდება
გემზე მყოფი მეზღვაურების ყველა დოკუმენტს მოქმედების ვადა ავტომატურად გაუგრძელდება

დღის სიახლეები