სებ-მა კონტრციკლური ბუფერი უცვლელად, 0%-ზე, დატოვა 
სებ-მა კონტრციკლური ბუფერი უცვლელად, 0%-ზე, დატოვა 

დღის სიახლეები