თანამდებობის პირებს სახელმწიფო ბალანსზე რიცხული ქონების კერძო სამართლის იურიდიულ პირებზე გადაცემის უფლება მიეცათ

დღის სიახლეები