2009 წელს უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფში ნავთობპროდუქტები ლიდერობს საექსპორტოში _ ავტომობილები

დღის სიახლეები