2010 წელს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს საპრივატიზაციო მაჩვენებელი 250 მილიონი ლარია

დღის სიახლეები