სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის მიზნით დაგეგმილ აუქციონზე ერთი ობიექტის გასხვისება იგეგმება

დღის სიახლეები