"ევროპის უნივერსიტეტის" ჟურნალი "სამართალი და მსოფლიო" DOAJ-ის გამორჩეული წევრი გახდა
"ევროპის უნივერსიტეტის" ჟურნალი "სამართალი და მსოფლიო" DOAJ-ის გამორჩეული წევრი გახდა

დღის სიახლეები