მერაბ კოსტავას ხელნაწერის მიხედვით შრიფტი შეიქმნა 
მერაბ კოსტავას ხელნაწერის მიხედვით შრიფტი შეიქმნა 

დღის სიახლეები