2021 წლის ბიუჯეტის პროექტით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ჯამური მაჩვენებელი 16 758.1 მლნ ლარით განისაზღვრა
2021 წლის ბიუჯეტის პროექტით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ჯამური მაჩვენებელი 16 758.1 მლნ ლარით განისაზღვრა

დღის სიახლეები