ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობას მდინარეთა სააუზო მართვის გეგმების სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) პრაქტიკის დანერგვაში
ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობას მდინარეთა სააუზო მართვის გეგმების სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) პრაქტიკის დანერგვაში

დღის სიახლეები