საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებით, მთავრობის მიერ ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებისა და საინვესტიციო მიმზიდველობის ზრდისკენ გადადგმული ნაბიჯები სწორი და ადეკვატურია
საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებით,  მთავრობის მიერ   ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებისა და  საინვესტიციო მიმზიდველობის ზრდისკენ გადადგმული  ნაბიჯები  სწორი და ადეკვატურია

დღის სიახლეები