29 თებერვალს ქალებს შეუძლიათ მამაკაცებს ხელი სთხოვონ
29 თებერვალს ქალებს შეუძლიათ მამაკაცებს ხელი სთხოვონ

დღის სიახლეები