პირველად საქართველოში, 2019 წელს, დაცულ ტერიტორიებზე ეკოტურიზმის განვითარებაში კერძო საერთაშორისო ინვესტიციები ჩაერთო
პირველად საქართველოში, 2019 წელს, დაცულ ტერიტორიებზე  ეკოტურიზმის განვითარებაში კერძო საერთაშორისო ინვესტიციები ჩაერთო

დღის სიახლეები