დღეიდან ძალაში შევიდა პრეზიდენტის ბრძანებულება "შეწყალების წესის დამტკიცების შესახებ"
დღეიდან ძალაში შევიდა პრეზიდენტის ბრძანებულება "შეწყალების წესის დამტკიცების შესახებ"

დღის სიახლეები