ინტელექტუალური სკუთრების ეროვნულ ცენტრმა ახალი სასაქონლე ნიშნები და პატენტები დაარეგისტრირა

დღის სიახლეები