უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2010 წლის იანვარ-მაისში ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო

დღის სიახლეები