კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაწეულ 2 536,8 ათასი ლარს არ ახლავს ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია

დღის სიახლეები