ადვოკატთა პროფესიულ ეთიკასა და ადვოკატთა დისციპლინური წარმოების საკითხებზე ტრეინინგი გაიმართა

დღის სიახლეები