2020 წლის ბოლოსათვის, აკვაკულტურისათვის განკუთვნილი ტბორების ფართობი 1%-ით გაიზარდა
2020 წლის ბოლოსათვის, აკვაკულტურისათვის განკუთვნილი ტბორების ფართობი 1%-ით გაიზარდა

დღის სიახლეები