ტრენინგი, „გამოცდილებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება საქართველოს ქალაქებში ველოსიპედით გადაადგილების გასაუმჯობესებლად“, - მინისტრის მოადგილემ გახსნა
ტრენინგი, „გამოცდილებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება საქართველოს ქალაქებში ველოსიპედით გადაადგილების გასაუმჯობესებლად“, - მინისტრის მოადგილემ გახსნა

დღის სიახლეები