ცესკოს თავმჯდომარემ პარლამენტის ინტერფრაქციულ ჯგუფს მომავალი ორი წლის სამოქმედო სტრატეგია გააცნო
ცესკოს თავმჯდომარემ პარლამენტის ინტერფრაქციულ ჯგუფს მომავალი ორი წლის სამოქმედო სტრატეგია გააცნო

დღის სიახლეები