დააკავეს ყალბი პირადობის მოწმობებისა და პასპორტების დამამზადებელთა ჯგუფის წევრები
დააკავეს ყალბი პირადობის მოწმობებისა და პასპორტების დამამზადებელთა ჯგუფის წევრები

დღის სიახლეები