სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს დელეგაცია აშშ-ში იმყოფება

დღის სიახლეები