ტურიზმის დეპარტამენტში ძვირადღირებული ტურების ხვედრითი წილის შემცირებას ვარაუდობენ

დღის სიახლეები