ბრრრ, ანუ "მოლივლივე" ზღვა და პოლიტიკა... (რეპორტაჟი ბათუმიდან)
ბრრრ, ანუ "მოლივლივე" ზღვა და პოლიტიკა... (რეპორტაჟი ბათუმიდან)

დღის სიახლეები