დეკემბერში დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა – 9.134 თეთრი/კვტ.სთ შეადგინა

დღის სიახლეები