თელავის მუნიციპალიტეტში ინვენტარიზებულ, კერძო საკუთრებაში მოქცეულ ექვსი მიწის ნაკვეთს ქარსაფარი ზოლის სტატუსი მიენიჭება
თელავის მუნიციპალიტეტში ინვენტარიზებულ, კერძო საკუთრებაში მოქცეულ ექვსი მიწის ნაკვეთს ქარსაფარი ზოლის სტატუსი მიენიჭება

დღის სიახლეები