მოვისმინეთ როთისგან თავდასხმა ეკლესიაზე, ასეთი ქარაფშუტა პოლიტიკოსები ვერც აცნობიერებენ რას უკეთებენ თავის ქვეყანას, მის სახელს საქართველოში, ასეთები არ გვინდა გავაიგივოთ ევროპასთან - შალვა პაპუაშვილი
მოვისმინეთ როთისგან თავდასხმა ეკლესიაზე, ასეთი ქარაფშუტა პოლიტიკოსები ვერც აცნობიერებენ რას უკეთებენ თავის ქვეყანას, მის სახელს საქართველოში, ასეთები არ გვინდა გავაიგივოთ ევროპასთან - შალვა პაპუაშვილი

დღის სიახლეები