მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფილი იყოს სასწავლო პროცესის შეუფერხებელი განხორციელება - განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრი
მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფილი იყოს სასწავლო პროცესის შეუფერხებელი განხორციელება - განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრი

დღის სიახლეები