სოფელ გიორგიწმინდაში და ველისციხეში ინდივიდუალური გამრიცხველიანება დასრულდა

დღის სიახლეები