სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნულ სამსახურს სურსათის ეროვნული სააგენტო ეწოდება

დღის სიახლეები