ნარკომომხარებლებს სასჯელის მოუხდელი ნაწილი გაუნახევრდებათ
ნარკომომხარებლებს სასჯელის მოუხდელი ნაწილი გაუნახევრდებათ

დღის სიახლეები