საქართველოს ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნულ სტრატეგიაში ცვლილება შედის და ახალი, 2022-2026 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა მტკიცდება
საქართველოს ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნულ სტრატეგიაში ცვლილება შედის და ახალი, 2022-2026 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა მტკიცდება

დღის სიახლეები