საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები 22.0 მლნ ლარით იზრდება

დღის სიახლეები