თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური წოდების მოსამსახურეებზე სოციალური დაცვის გარანტიები განხორციელდება

დღის სიახლეები