1 დეკემბრიდან აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების და მანქანა-დანადგარების საქართველოს ბაზარზე განთავსებისთვის სავალდებულო ხდება წინასწარი შეტყობინების წარდგენა
1 დეკემბრიდან აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების და მანქანა-დანადგარების საქართველოს ბაზარზე განთავსებისთვის სავალდებულო ხდება წინასწარი შეტყობინების წარდგენა

დღის სიახლეები